Disclaimer

JewelandWatch.com BV (Kamer van Koophandel: 57880948), hierna te noemen JewelandWatch.com, verleent je hierbij toegang tot www.JewelandWatch.com ennodigt je uit het aangebodene te kopen. JewelandWatch.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

JewelandWatch.com spant zich in om de inhoud van www.JewelandWatch.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JewelandWatch.com.Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.JewelandWatch.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met JewelandWatch.com. Indien links naar websites of diensten van derden verwijzen hebben wij geen zicht op wat die derden doen. 

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JewelandWatch.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JewelandWatch.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.